www.vasyli.no » Produkter » VASYLI McPoil

Vasyli McPoil


Vasyli Mcpoil er utvikla av Professor Tom McPoil, som er ein av dei store innan tilpassing av innleggsålar. Han er kjend for The Load Deformation Curve, som var basis for den endå meir kjende Tissue Stress Theory. I samband med utviklinga av desse har han fått kult-status for å ha utvikla sålar som tillet normal-pronasjon utan å tillate overpronasjon. Saman med Philip Vasyli har han no for fyrste gong kome ut med ein prefabrikkert såle basert på McPoils avlastningsteoriar.

Sjå denne videoen for meir informasjon:
http://www.youtube.com/watch?v=EKTIsILWrAA